Aktuella väderdata just nu levereras av väderstationen WH1080 som är fritt placerad ca. 6 m över havsnivå.